Convictus

Stöd till förändring. Convictus är en ideell organisation som grundades på 1980-talet av en grupp människor bestående av socialarbetare och missbrukare. Sedan 1990-talet har arbetssättet breddats från att hjälpa hiv-positiva missbrukare i sin vardag till att bli en stödorganisation som arbetar med ett omfattande hälsoarbete för hemlösa. I dag hjälper Convictus många hemlösa EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som behöver hjälp med de mest grundläggande behoven, till exempel som en plats att tillbringa natten, mat och kläder. Organisationen arbetar i tre länder; Sverige, Estland och Ukraina. Convictus driver tre dagcenter för hemlösa i Stockholm; Bryggan Vantör, Bryggan Hjorthagen och Convictus Råd & Support center. De ger stöd till cirka 200 personer i nöd på en daglig basis.