Innovation for Integration

Innovation for Integration är ett fristående projekt som drivs av Reach For Change sedan 2016. Under 2015 kom 35 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige, och Reach for Change identifierade att initiativen på en nationell nivå för att främja integrationen av denna grupp är mycket begränsade. Innovation for Integration samlar några av Sveriges ledande sociala entreprenörer för att utveckla nya lösningar som förbättrar livssituationen för ensamkommande flyktingbarn.