Järvaskolan

Järvaskolan är ett initiativ med syfte att utveckla en effektiv, skalbar och replikerbar modell för grundskola i socio-ekonomiskt utsatta områden i Sverige, med initialt fokus på Stockholms förorter.
Det är en fristående högstadieskola som arbetar med entreprenörskap för att bygga starka och självständiga elever. I nära samverkan med föräldrar, företagare, musiker och forskare arbetar de för att eleverna ska nå sina drömmar, samtidigt som de förändrar lokalsamhället de verkar i.

Läs mer på Järvaskolans hemsida
jarvaskolan-bild