Medvind

Medvind – socialt arbete i transformation – är ett projekt drivet av Inter Business Initiative. Medvind ger strategiskt stöd till ett kluster av fyra organisationer som arbetar med traditionellt socialt arbete, för att skapa framtidens finansieringsmodeller som kan bära det för målgruppen oumbärliga arbetet.

Inter Business Initiative är ett ideellt kunskapslaboratorium som utvecklar ramar för holistisk värdeskapande. Genom sitt arbete stödjer de verksamheter att fungera som förändringsagenter i en värld där hållbarhet och ansvar är norm, genom att arbeta med mening, empati, systemförståelse och transformation.

Medvindsorganisationerna är:

Convictus

Musketörerna i Rågsved

Göteborgs Räddningsmission

Öppen Gemenskap

Medvind – social arbete i transformation

Musketörerna i Rågsved


Musketörerna i Rågsved är en ideell organisation som arbetar med människor som lever i eller riskerar hemlöshet. Nästa steg för Musketörerna är att vara med och öppna Visdomens Hus i Rågsved. Det är en mötesplats för unga i området som inte tillhör deras tidigare målgrupp. Medvind stöttar med uppstarten av projektet.

Räddningsmissionen


Göteborgs Räddningsmission arbetar för att motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Inom ramarna för Medvind utvecklar Räddningsmissionen Skype Skolan, en digital läroapp som ska ge romska barn tillgång till utbildning.

Öppen Gemenskap


I Umeå arbetar Öppen Gemenskap med flera olika grupper som lever i social utsatthet. Genom Medvind får de stöd att utveckla sin verksamhet på strategisk nivå.

Convictus


I 20 års tid har Convictus arbetat med hemlöshet, drogberoende och hälsa i Stockholm. Genom Medvind får de stöd att utveckla sin verksamhet på strategisk nivå.


Medvind – socialt arbete i transformation – är ett projekt från Inter Business Initiative. Läs mer på www.inter-business.org