Musketörerna i Rågsved

Musketörerna i Rågsved är en ideell organisation som arbetar med människor som lever i eller riskerar hemlöshet. De genomför projekt för att stärka den sociala gemenskapen och erbjuder guidningar. Det innebär att de stöder deltagare i kampen från social utsatthet till behandling, boende, andra stödinsatser som utbildning, jobb och till social integrering.

Läs mer på Musketörernas hemsida