Om Oss

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige. Sedan 1962 har Stenbecks Stiftelse sökt upp och stöttat intressanta initiativ och personer som arbetar med barns rättigheter, psykisk ohälsa, utbildning och entreprenörskap. Under åren har stiftelsen bland annat varit drivande i att starta inkubatorsprogrammet Reach For Change, hjälpt människor i utsatthet komma på rätt köl genom organisationen Musketörerna i Rågsved och varit med och grundat Järvaskolan i Kista.

Sara Damber


Sara Damber är verksamhetschef på Stenbecks Stiftelse och en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer. 1997 grundade hon organisationen Friends som nu vuxit till Skandinaviens största som arbetar mot mobbning och diskriminering i skolor. Tio år senare grundade Sara också Reach For Change i samarbete med Kinnevikgruppen, ett inkubtorprogram som stöttar sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn. Sara har också gedigen erfarenhet från förändringsarbete inom kommunal och offentlig sektor, senast som skolchef i Båstad kommun.

Marlene Claesson


Marlene Claesson är programansvarig på Stenbecks Stiftelse. Marlene har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling, idégenerering och testning i både offentlig och ideell sektor, i och utanför Sverige. Under nästan 9 år på Reach for Change tog Marlene fram metoder för affärsutveckling och effektmätning av socialt entreprenörskap, samt med att få olika sektorer att bidra med sina kunskaper och resurser för att gemensamt förändra samhället till det bättre.

Stiftelsens styrelse