Om Oss

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige. Sedan 1962 har Stenbecks Stiftelse sökt upp och stöttat intressanta initiativ och personer som arbetar med barns rättigheter, psykisk ohälsa, utbildning och entreprenörskap. Under åren har stiftelsen bland annat varit drivande i att starta inkubatorsprogrammet Reach For Change, hjälpt människor i utsatthet komma på rätt köl genom organisationen Musketörerna i Rågsved och varit med och grundat Järvaskolan i Kista.

Stiftelsens verksamhetschef

Sara Damber


Sara Damber är verksamhetschef på Stenbecks Stiftelse och en av Sveriges mest framstående sociala entreprenörer. 1997 grundade hon organisationen Friends som nu vuxit till Skandinaviens största som arbetar mot mobbning och diskriminering i skolor. Tio år senare grundade Sara också Reach for Change i samarbete med Kinnevikgruppen, ett inkubatorprogram som stöttar sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn. Sara har också gedigen erfarenhet från förändringsarbete inom kommunal och offentlig sektor, senast som skolchef i Båstad kommun.

Idag jobbar hon bland annat som som verksamhetschef här på stiftelsen, ordförande i Child 10´s, Friends och Youth 2030 movement´s styrelser samt som ledamot i Järvaskolans styrelse. 

Stiftelsens styrelse