10 samtal om civilsamhällets framtid

May 5, 2021

Civilsamhället står inför stora utmaningar de kommande åren. Hur ska välfärden finansieras, vem investerar i de allra mest utsatta och vad leder konkurrensen mellan organisationer och rättigheter till? Det är några av frågorna som tas upp i den nya serien “10 samtal” av Stenbecks Stiftelse och Rädda Barnen Growth hub.

Kampen för utsattas rättigheter förändras snabbt med ny teknik, nya former av aktivism och sociala innovationer. Samtidigt är civilsamhället splittrat och föreningsdemokratin är på nedgång – det här måste vi prata om för att bygga ett modigt och nytänkande civilsamhälle framåt, säger Sara Damber, social entreprenör och verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Därför har Stenbecks Stiftelse och Rädda Barnen Growth hub tagit initiativ till 10 digitala samtal om civilsamhällets utmaningar de kommande 10 åren. Personer från olika delar av sektorn bjuds in för att diskutera aktuella ämnen som välfärdens finansiering, konkurrens mellan organisationer och om innovation kan lösa utmaningarna för de allra mest utsatta.

Samhället står inför en rad stora utmaningar men också möjligheter. Jag tror att den här sortens samtal där vi utmanar både sektor och finansiärer är viktiga för att motverka de klyftor som gör att vissa hamnar helt utanför, säger Ola Mattsson, chef Rädda Barnen Growth hub.

Samtalen sänds live som Facebook-event kl 12.00 med start den 12 maj. Fem samtal är planerade under våren och resterande fem avsnitt sänds hösten 2021.

Kommande samtal:

 • 12 maj: Konkurrens eller kollektivism?
  När civilsamhället professionaliseras och kommersialiseras ökar också konkurrensen mellan olika organisationer och olika rättighetsperspektiv.
  Deltagare: Maja Frankel, generalsekreterare Friends och Pär Viktorsson Harrby, generalsekreterare RFSL.
 • 19 maj: Innovation – för vem?
  Hur ser vi till att de mest briljanta innovationerna löser de mest akuta problemen?
  Deltagare: Elin Wernquist, grundare Barnrättsbyrån och Harry McNeil, marknads och hållbarhetschef Sveafastigheter.
 • 26 maj: Vem betalar för välfärden?
  Hur ser framtidens finansiella system ut när skattepengarna inte räcker till, vem ska betala för alla behov?
  Deltagare:
   Nachemsson, seniorkonsult, Ramboll


För mer information kontakta:
Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse
Telefon: 070 762 00 28 Mail: sara.damber@hsstiftelse.se

Ola Mattsson, chef Rädda Barnen Growth hub
Telefon: 070 678 92 15 Mail: ola.mattsson@rb.se