Ansökan skickad

Er intresseanmälan har mottagits, och vi genomför nu en första bedömning enligt våra kriterier. Inom tre veckor kommer ni att få ett besked. Vid positivt svar bokar vi ett introduktionsmöte för mer information om nästa steg.

Handläggningstiden är vanligtvis cirka 6 månader. Stenbecks Stiftelse stödjer årligen 1-3 nya organisationer. Tack för ert engagemang och tålamod.

Vänliga hälsningar, Stenbecks Stiftelse