Nytt expertråd stärker upp Stenbecks Stiftelses arbete för de mest utsatta barnen

April 14, 2021

Stenbecks Stiftelses Expertråd. Övre raden: Annica Johansson, Ali Abdelzadeh och Judit Wefer. Nedre raden: Ola Mattson och Fredrik Livheim.

Stenbecks Stiftelse har startat ett expertråd som tillsammans med kansliet ska stärka upp arbetet för de allra mest utsatta barnen i Sverige. Rådet består av fem utvalda personer med olika expertis och bakgrund från bland annat civilsamhället och forskningsvärlden.

Vi är jättestolta över expertrådets bredd och expertis. De kommer att bidra med nya perspektiv och säkerställa att vi skapar så stor impact som möjligt för samhällets mest utsatta barn och unga, säger Sara Damber, verksamhetschef på Stenbecks Stiftelse.

Expertrådets roll är att ge rekommendationer för hur befintliga samarbeten kan utvecklas för att skapa mest effekt för utsatta barn och unga genom systemförändrande initiativ. Gruppen kommer även att bidra i kansliets arbete med att bedöma nya projektansökningar. En av experterna är Ali Abdelzadeh, universitetslektor och fil. dr i statsvetenskap.

Jag blev inspirerad och glad över att få förfrågan att ingå i denna grupp, då det är viktigt att lyfta olika perspektiv för samhällsförändring. Jag hoppas kunna bidra med kunskap om ungas inflytande och delaktighet efter år av forskning och på så sätt stärka upp stiftelsens arbete, säger Ali Abdelzadeh, Stenbecks Stiftelses Expertråd.

Stenbecks Stiftelse fördelar årligen drygt 35 miljoner till olika ideella organisationer och projekt som jobbar med att förbättra situationen för samhällets mest utsatta barn och unga.

Expertrådet består av:


Ali Abdelzadeh – Universitetslektor och fil. dr i statsvetenskap
Annica Johansson – Verksamhetschef, Effektfullt
Fredrik Livheim – Leg. psykolog vid Karolinska Institutet via Centrum för social hållbarhet och Forsknings- och innehållsstrateg, 29k
Ola Mattsson – Chef Growth Hub, Rädda Barnen
Judit Wefer – Sakkunnig inom Social Innovation