Om oss

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige. Syftet med våra investeringar och initiativ är att uppnå varaktig förändring i hela samhället inom våra prioriterade områden: våld mot barn, demokrati, utanförskap och strukturell utsatthet.

Det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat flera hundra organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är även grundare och medgrundare till ett antal ideella organisationer.

ChildX

Arbetar för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn.

Youth 2030 Movement

Stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Reach for Change

Stöttar sociala entreprenörer med att utveckla innovativa lösningar som förbättrar livet för barn och unga.

Stenbecks Stiftelse ger stöd till initiativ inom tre samhällsområden

  1. Våld mot barn
  2. Demokrati
  3. Utanförskap och strukturell utsatthet

Vi stöttar framförallt utforskande arbete som har potential att leda till systemförändring och drivs utifrån ett tydligt barnrättsperspektiv. Systemförändring handlar om att förändra formella system som lagar och regler såväl som informella system som normer och attityder i samhället. Om dessa strukturer ändras kan problemet reduceras eller lösas för alla eller många fler i målgruppen. 

Utöver det direkta stöd vi ger till olika organisationer och initiativ så arbetar vi också med att etablera nätverk, påverka och föra samman olika aktörer i samhället för att stärka samarbetet inom och mellan olika sektorer.

Ett decennium av samhällsförändring

Under perioden 2009 till 2018 har Stenbecks stiftelse gett drygt 200 miljoner kronor till initiativ i Sverige som gör livet bättre för utsatta barn och unga. Många gånger har vi gjort det möjligt för de som beviljats stöd att hitta fler finansiärer och inleda goda samarbeten för att fortsätta sitt arbete även efter att stödet från stiftelsen avslutats.

Insikterna från de senaste tio åren säger mycket om vad vi åstadkommit men här finns också information om vart vi är på väg.

Impact

I vårt jubileumsmagasin från 2020 analyserar vi de senaste tio årens arbete med barns rättigheter, utbildning, mental hälsa, social inkludering och entreprenörskap.

HSS i siffror

Vill du veta mer om vår förändring i siffror, vilka organisationer vi har gett stöd till genom åren samt hur vi förhåller oss till de globala målen?