29K

29K är en stiftelse som arbetar för att tillgängliggöra evidensbaserade verktyg för personlig utveckling för miljontals människor. Kärnan i verksamheten är en mobilapplikation som kombinerar det senaste inom psykologisk forskning med den nyaste digitala tekniken. Tillsammans med Stenbecks Stiftelse har 29K arbetat med att stärka ungdomars psykiska hälsa och stötta ungas individuella utveckling på bred front. Vår gemensamma vision är att utrusta kommande generationer med verktyg som bygger motståndskraft, välmående och förmågor att påverka sina liv och sin värld positivt.