Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån är en barnrättsorganisation som verkar för att barn och unga ska få rätt hjälp av samhället. Organisationen arbetar på uppdrag av de barn och unga de möter och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter. Det kan handla om att få information om rättigheter, få stöd i kontakten med myndigheter, få hjälp att uttrycka sina åsikter och att förstå krångliga beslut och processer. 2020 var en milstolpe för barns rättigheter i Sverige – då barnkonventionen blev lag. Tillsammans med Stenbecks Stiftelse arbetar Barnrättsbyrån med att förändra praxis i Sverige, i enlighet med barnkonventionens intentioner, med målet att fler barn får möjligheten att leva ett gott liv.