Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en människorättsorganisation som stöder och samarbetar med människorättsförsvarare i några av världens mest repressiva länder. Stenbecks Stiftelse samarbetar med Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och deras projekt Backa Demokratin. Backa Demokratin syftar till att mobilisera ett brett stöd för att försvara Sveriges demokrati genom att engagera civilsamhället, rättighetsbärare och den breda allmänheten. Stenbecks Stiftelses samarbete har ett särskilt fokus på hur barn och unga engageras och påverkas av arbetet.