Friends

Friends är den största organisationen i Sverige som arbetar mot mobbning. Genom att utbilda i skolor, förskolor och idrottsföreningar, och driva opinion verkar Friends för att skapa förändring på samhällsnivå.

Friends jobbar tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet. Av vad vi kan se i dag, så visar all forskning och erfarenhet att det bästa sättet att stoppa mobbning är genom att lägga mer resurser på förebyggande insatser i stället för att vänta till dess att det krävs åtgärdande.