Inkludera

Inkludera jobbar med sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Tillsammans med entreprenörerna bakom dessa bygger Inkludera hållbara och skalbara organisationer. Målet är att göra dessa sociala innovationer till nationella lösningar genom samarbete med offentlig sektor.

Tillsammans med Stenbecks Stiftelse, World Childhood Foundation och ChildX arbetar Inkludera för att stärka stödet till barn i risk för- eller redan i sexuell exploatering. Inkludera genomför ett strategiskt utvecklingsarbete som lägger grunden för hållbarhet och skalbarhet tillsammans med Ellencentret och Novahuset, samt verkar för att utveckla ekosystemet som helhet genom att sprida kunskap och erfarenheter.