Järva Gymnasium

Järva Gymnasiums filosofi är djupt rotad i tron på varje individs unika och gränslösa potential. Gymnasiet strävar efter att skapa en miljö där varje elev inte bara når sina akademiska mål, utan också växer till en ansvarstagande, kreativ och empatisk individ, redo att göra positiva avtryck i världen.

Järva Gymnasiums insatser sträcker sig bortom klassrummet och läroplanens riktlinjer. Vare sig det handlar om att utforska ny teknik och skapa nya uppfinningar i ett designlabb, utveckla sin affärsidé i skolans inkubator, delta på forskarseminarier eller engagera sig i internationella utbytesprogram, erbjuder Järva Gymnasium en rik och mångfacetterad verksamhet som banar väg för ungas framtid.

Stenbecks Stiftelse stödjer Järva Gymnasium uppstartskostnader för verksamhetsutveckling, utveckling av efterskoleprogram samt marknadsföring- och kommunikationsinsatser gentemot familjer i området.

Järva Gymnasium öppnar hösten 2024!