Järvaskolan

Järvaskolan är en grundskola (årskurs 7-9) som ger elever kunskaper och förebilder för att våga drömma stort. I nära samverkan med föräldrar, företagare, musiker och forskare arbetar skolan för att rusta eleverna att nå sina drömmar, samtidigt som de förändrar lokalsamhället de verkar i.

Syftet med Järvaskolan är att utveckla en effektiv, skalbar och replikerbar modell för grundskolor i socio-ekonomiskt resurssvaga områden i Sverige, initialt med fokus på Stockholms förorter. Stenbecks Stiftelse har haft ett flerårigt samarbete sedan Järvaskolan grundandes hösten 2016.

Järvaskolans vision är en värld där alla barn får gå i en bra skola som inspirerar till gränslösa drömmar och motiverar till högre studier.