Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stöttar barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. För att göra skillnad och förändra synen på barn och deras rättigheter krävs en bred satsning som riktar sig till professionella på alla nivåer.

Tillsammans med Stenbecks Stiftelse arbetar Maskrosbarn genom ett flertal olika aktiviteter med implementeringen av barnkonventionen som lag utifrån en grupp av barn som lever i stor utsatthet. Genom att samskapa med barn, är målet att ta fram lösningar på problem kring hur barns rättigheter ska tillgodoses inom socialtjänsten.