Projekt Rågsved

Projekt Rågsved är en ideell organisation som har växt fram ur Musketörerna i Rågsved som vänder sig till människor som hamnat i utanförskap.

Projekt Rågsved vänder sig särskilt till familjer som har invandrarbakgrund. Projekt Rågsved guidar och lotsar deltagarna till olika myndigheter, institutioner och instanser för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Projekt Rågsved arbetar för ett hållbart och utvecklande samhälle byggt på rättigheter, ansvar, respekt och förståelse. De boende i Rågsved bjuds in till ett öppet forum för att tillsammans skapa ett tryggt och välmående Rågsved för alla.