Storasyster

Storasyster är en ideell organisation som arbetar för att motverka sexuella övergrepp. Storasyster erbjuder stöd för utsatta och deras anhöriga, till exempel genom deras chattjour, juridisk rådgivning, medföljning, stödsamtal och traumabehandling.

Storasyster arbetar även förebyggande genom föreläsningar, utbildning och som expertinstans. De driver opinion och är aktiva i samhällsdebatten om sexuella övergrepp.

Tillsammans med Stenbecks Stiftelse arbetar Storasyster för att ge fler utsatta professionellt stöd i deras samtalsmottagning, då denna typ av stöd ofta saknas för personer utsatta för sexuellt våld. Syftet med samtalsmottagningen är att utsatta ska få ett bättre mående och minska känslor av skuld, skam och rädsla.