Trygga ledare

Trygga ledare är en flerårig satsning som inleddes 2019 av Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends. Satsningen innehåller både främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att skapa trygga och inkluderande miljöer inom stall och ridskolor. Framförallt handlar det om att stärka unga och vuxna ledare genom utbildning och mentorskapsprogram.

Svenska Ridsportförbundet har även tillsammans med Stiftelsen Friends tagit fram Ridsportens Trygghetspris som delas ut årligen i samband med Sweden International Horse Show på Friends Arena i Stockholm.