World Childhood Foundation

World Childhood Foundation arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Detta görs genom stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som hjälper barn och familjer i utsatthet. Childhood arbetar också aktivt för att stärka kvalitén och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver.

Stenbecks Stiftelse och World Childhood Foundation är medfinansiärer till Stödklustret – ett samarbete mellan ChildX, 1000Möjligheter, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen. Organisationerna ger lågtröskelstöd i form av chatt, mail eller rådgivning till barn och unga som utsatts för sexualiserat våld.

Klustrets mission är ”ett Sverige där inga barn och unga som utsätts för sexuellt våld saknar kvalificerat stöd när de behöver det.” För att nå dit krävs ett stärkt barnrättsbaserat lågtröskelstöd och samordning mellan fältets aktörer.