Youth 2030 Movement

Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna som kämpar för att stärka ungas plats i demokratin. Föreningen bildades med stöd av Stenbecks Stiftelse år 2020 med uppdrag att inom tio år se till att alla unga i Sverige har makt och inflytande att påverka samhället och sitt egna liv.

Verksamhetens arbete bedrivs på många olika sätt; genom att stötta kommuner, myndigheter och civilsamhället i sitt arbete att inkludera och föra dialog med unga, genom att arrangera sammanhang och hackathons där unga och beslutsfattare möts, samt genom att stötta ungas egna initiativ med kompetens och finansiering för ökat barn- och ungdomsinflytande i de frågor de finner viktiga.

Youth 2030 Movement driver även satsningen Youth Up North med stöd från Stenbecks Stiftelse och Familjen Kamprads stiftelse. Youth Up North syftar till att skapa mer levande landsbygder där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen. Inledningsvis genomfördes satsningen i Arjeplog, Boden och Doroteas kommuner och har nu förlängts och omfattar fem nya kommuner i Norrbotten och Västerbotten.