Samhällsinitiativ

Stenbecks Stiftelse bedriver egna samhällsinitiativ i syfte att stärka barn och ungas inflytande samt skapa bättre villkor för de mest utsatta barnen i Sverige. Det gör vi bland annat genom att etablera nätverk, påverka och föra samman aktörer i samhället för att stärka samarbetet inom och mellan olika sektorer samt förbättra förutsättningarna för civilsamhället i stort.

Med målet att förbättra förutsättningarna för civilsamhället i stort har vi även arrangerat samtalsserien “10 samtal” och producerat podden “Paradoxen” som lyfter det motsägelsefulla i att alla vill ha ett starkt civilsamhälle men ingen vill betala. Läs mer om våra samhällsinitiativ nedan!

Paradoxen

Kortsiktiga projektbidrag, öronmärkta pengar och ett splittrat statligt stöd. Det är några av utmaningarna som organisationer inom civilsamhället möter i sin kamp för att hitta finansiering. Stenbecks Stiftelse driver poddserien Paradoxen för att söka svaren på hur civilsamhället kan få en mer långsiktig finansiering.

10 Samtal

Hur bygger vi ett starkare, modigare, mer nytänkande civilsamhälle – som klarar att stå upp för de mest utsatta och utmana både offentlig sektor och näringsliv?

Under 2021 bjöd vi in vänner och inspiratörer till en serie digitala samtal om civilsamhällets framtid och om de kommande 10 åren.

Finansiärer i samverkan

Samarbete mellan finansiärer kan ha en positiv påverkan på civilsamhället genom att skapa bättre möjligheter för hållbarhet, resursdelning och gemensam påverkan.

Under 2022 bjöd vi in olika finansiärer till samtal och sakta började ett nätverk ta form: finansiärer i samverkan.

Stödklustret

Dagens samhällsutmaningar kräver en gemensam riktning mellan aktörer inom samma fält och mellan olika sektorer.

Därför har Stenbecks Stiftelse börjat investera mer i fältbyggande insatser istället för enskilda projekt eller organisationer de senaste åren. Ett sådant exempel är Stödklustret som initierades 2022.