10 Samtal

10 samtal om de kommande 10 åren

Kampen för utsatta gruppers rättigheter digitaliseras, individualiseras och professionaliseras. Vi ser nya former av aktivism, nya sociala innovationer och nya samarbeten mellan sektorer…

…men också växande klyftor, ett mer splittrat civilsamhälle, en föreningsdemokrati på nedgång och mer inbördes konkurrens mellan civilsamhällets organisationer.
Hur går vi vidare härifrån? Hur bygger vi ett starkare, modigare, mer nytänkande civilsamhälle – som klarar att stå upp för de mest utsatta och utmana både offentlig sektor och näringsliv?

Under 2021 bjöd vi in vänner och inspiratörer, tänkare och görare, till en serie digitala samtal om civilsamhällets framtid och om vilka fajter vi behöver ta de kommande 10 åren.

Samtalen leds av Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse och Ola Mattsson, fd. chef Rädda Barnen Growth Hub.

Ta del av alla samtal nedan!