Samhällsinitiativ: Paradoxen

Kortsiktiga projektbidrag, öronmärkta pengar och ett splittrat statligt stöd. Det är några av utmaningarna som organisationer inom civilsamhället möter i sin kamp för att hitta finansiering. Stenbecks Stiftelse poddserie Paradoxen söker svaren på hur civilsamhället kan få en mer långsiktig finansiering.

– Det är något av en paradox att alla är överens om att Sverige behöver ett starkt och hållbart civilsamhälle, samtidigt som ingen verkar vilja betala långsiktigt för det. Stödet till civilsamhället präglas av kortsiktighet vilket gör att organisationer ständigt måste söka ny finansiering. Det här tittar vi närmare på i vår podd, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

I podden intervjuas civilsamhällesorganisationer, myndigheter, politiska beslutsfattare och finansiärer från privata stiftelser.

Samtliga avsnitt finns tillgängliga på Spotify och andra poddplattformar.

Avsnitt 1

Statens stöd - de demokratiska pengarna‍

Staten står för 30 % av civilsamhällets finansiering men stödet är ofta kortsiktigt och betalas ut i projektform. Hur kan det statliga stödet bli mer långsiktigt och nå fler organisationer?

Avsnitt 2

Drakarnas marknad

Stora organisationer har lättare att få finansiellt stöd från näringsliv och stiftelser, vad krävs för att även mindre organisationer ska kunna ta del av pengarna?

Avsnitt 3

Solkattseffekten

Kriser och politiska trender kan skapa plötslig uppmärksamhet kring en fråga vilket ökar det finansiella stödet, men vad händer när strålkastarljuset slocknar?

Avsnitt 4

Hävstångseffekten

Näringslivet står för drygt 11 procent av bidragen till ideell sektor - är det här den största tillväxtpotentialen finns?