Stenbecks Stiftelse ger fortsatt stöd till Ridsportförbundets projekt Trygga Ledare

October 31, 2022

Stenbecks Stiftelse beviljar Ridsportförbundet fortsatt stöd för projektet Trygga Ledare som syftar till att skapa trygga stall och ridskolor. Bidraget för 2023 är på en miljon kronor och ska bland annat gå till förebyggande arbete av sexuella trakasserier samt bidra till att inrätta Ridsportförbundets trygghetsråd.

Projektet Trygga Ledare startades 2019 som ett samarbete mellan Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends. Stenbecks Stiftelse har stöttat projektet sedan starten och har totalt bidragit med 7,8 miljoner kronor till arbetet med att skapa trygga stall och ridskolor. Nu förlängs projektet och Ridsportförbundet jobbar vidare med Trygga Ledare i egen regi.

Trygga Ledare är ett oerhört viktigt och framgångsrikt projekt som når tusentals ungdomar varje år genom mentorskapsprogram och utbildningar med fokus på att förebygga kränkningar, mobbning och trakasserier. För Stenbecks Stiftelse är det viktigt att fortsätta stötta projektets utveckling för att ännu fler ska ta del av arbetet och säkra en tryggare stallmiljö, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

HSS bidrar nu med en miljon kronor till Ridsportförbundets fortsatta arbete på området. Under 2023 kommer projektet innehålla nya utbildningsdelar med särskilt fokus på att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Bidraget ska även gå till att stötta arbetet med att inrätta ett trygghetsråd som ska rådge förbundsstyrelsen i frågor som rör förbundets insatser för ett tryggt idrottsarbete.

Fakta om Trygga Ledare

  • Startades 2019 som ett samarbete mellan Stiftelsen Friends och Ridsportförbundet men drivs idag endast av Ridsportförbundet
  • Syftar till att förebygga mobbning, kränkningar och trakasserier i stall och ridskolor
  • Utbildar årligen cirka 4.500 ungdomar, 1.000 ledare och 500 unga ledare