Stenbecks Stiftelse stöttar Storasyster och Tjejzonen med 1,4 miljoner

June 16, 2021

Pandemin har skapat ett ökat tryck på organisationer som arbetar med att stötta utsatta unga tjejer. Därför har Stenbecks Stiftelse beslutat om att bidra med 700 000 kronor var till organisationerna Storasyster och Tjejzonen. Medlen ska gå till att stärka upp verksamheterna så att de kan möta fler unga tjejer i behov av hjälp. 

 Många organisationer inom civilsamhället har fått minskade intäkter det senaste året och haft svårt att möta den ökade efterfrågan på stöd. Därför känns det väldigt bra att kunna stötta dessa två organisationer som gör ett oerhört viktigt jobb, säger Sara Damber, verksamhetschef StenbecksStiftelse.

Storasyster är Sveriges största stödorganisation för de som har blivit utsatta för sexuellt våld. I deras rapport ”Det går inte att berätta för någon på riktigt” uppger hälften av respondenterna att de har upplevt ökade problem med stress, ångest och nedstämdhet under pandemin. Stödet från Stenbecks Stiftelse på 700 000 kronor innebär att organisationen kommer att kunna anställa en heltidspsykolog.

Genom bidraget från Stenbecks Stiftelse kan vi minska köni vår samtalsmottagning och ge fler personer möjlighet till stöd, så att de som inte har någon annanstans att vända sig ska kunna få stöd hos oss. Därför gör detta bidrag från Stenbecks Stiftelse oerhört stor skillnad för vår verksamhet och samhället i stort, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare förStorasyster.

Både Storasyster och Tjejzonen har haft långa väntetider för stödsökande under pandemin, ibland upp till ett år. Tjejzonen arbetar med att stötta tjejer mellan 10-25 år med bland annat problem som depressioner, ätstörningar och självmordstankar. Stödet på 700 000 kronor möjliggör förTjejzonen att hålla sin stödchatt öppen även fredagar och lördagar samt rekrytera fler volontärer.

Bidraget från Stenbecks Stiftelse kommer att möjliggöra för oss på Tjejzonen att kunna ta emot betydligt fler stödsökande i vår chattverksamhet, tack vare fler volontärer och utökade öppettider. Detta stöd är extra viktigt i denna tid efter pandemiåret då många i vår målgrupp haft det ännu tuffare än vanligt. Att kunna hålla vår jourverksamhet öppen även under helgerna är ett behov som vi har identifierat sedan länge, säger Eva Glückman, generalsekreterare för Tjejzonen.