Youth Up North avslutas med stor summit i Arjeplog

April 17, 2023

I vår avslutas satsningen Youth Up North som har verkat för att skapa en mer levande landsbygd i norra Sveriges inland. Projektet som är ett initiativ från Stenbecks Stiftelse och Familjen Kamprads stiftelse har arbetat med att öka ungas inflytande i Arjeplog, Boden och Doroteas kommuner. Den 19-20 april knyts projektet ihop med konferensen Youth Up North Summit i Arjeplog.

– Youth Up North är ett fantastiskt och nyskapande projekt som de senaste åren verkligen har testat och utforskat nya sätt att skapa mer levande landsbygder för unga. De har hela tiden haft ungas entreprenörskapsanda, kreativitet och innovation i fokus och nu ser vi fina resultat som att beslutsfattare har fått större förståelse och tilltro till ungas kompetens att bidra till det lokala beslutsfattandet, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse. 

2020 tog Stenbecks Stiftelse och Familjen Kamprads stiftelse gemensamt initiativ till Youth Up North som har drivits som ett lokalt samarbete mellan Arjeplog, Boden och Doroteas kommuner, civilsamhället, näringslivet och ungdomar. Kärnan i arbetet är att testa, utveckla och genomföra förslag som unga själva tagit fram för att stärka ungas delaktighet och framtidstro i lokalsamhället. Detta sker till exempel genom så kallade ”hackatons” där unga och vuxna samskapar lösningar på samhällsproblem som unga identifierat.

– Vi har bevisat att det går att föra en ambitiös ungdomspolitik i en liten kommun och nu ser vi resultaten av det, till exempel genom de välbesökta mötesplatserna. Det handlar om att föra in ungdomsfrågorna lika centralt som frågor som skola, idrott eller äldrepolitik.  Idag är ungas perspektiv integrerat i de kommunala beslutsfattningsprocesserna på ett helt annat sätt än tidigare, säger Nicke Grahn, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd i Dorotea. 

Nu knyts projektet ihop med den stora avslutningskonferensen Youth Up North Summit i Arjeplog 19–20 april. Syftet med konferensen är att sprida lärdomar från projektet och fungera som en mötesplats för alla som arbetar med frågor om ungas inflytande eller att skapa en mer levande landsbygd.

– Vi ser fram emot att få sprida det vi har lärt oss under de här åren till andra kommuner och beslutsfattare runt om i Sverige. Att skapa levande landsbygder för unga är en framtidsfråga för många av Sveriges kommuner och vi kan bara nå dit om unga är med på tåget från början och får påverka samhället de ska leva och bo i, säger Helena Forsgren, projektledare på Youth Up North.   

Läs mer om Youth Up North Summit på eventsidan!