Stenbecks Stiftelse släpper podd om civilsamhällets finansiering

December 2, 2022

Kortsiktiga projektbidrag, öronmärkta pengar och ett splittrat statligt stöd. Det är några av utmaningarna som organisationer inom civilsamhället möter i sin kamp för att hitta finansiering. Nu släpper Stenbecks Stiftelse poddserien Paradoxen för att söka svaren på hur civilsamhället kan få en mer långsiktig finansiering. 

Det är något av en paradox att alla är överens om att Sverige behöver ett starkt och hållbart civilsamhälle, samtidigt som ingen verkar vilja betala långsiktigt för det. Stödet till civilsamhället präglas av kortsiktighet vilket gör att organisationer ständigt måste söka nyfinansiering. Det här tittar vi närmare på i vår podd, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Civilsamhället får varje år miljarder i stöd från olika finansiärer som det offentliga, privatpersoner, stiftelser och företag. Paradoxen fokuserar på det stöd som ideella organisationer ofta söker själva från till exempel det offentliga, stiftelser eller företag. Den härsortens bidrag betalas ofta ut i projektform eller på årlig basis där beloppen kan ändras med kort varsel.

I podden hör vi ideella organisationer som vittnar om att de tvingats lägga ner viktig verksamhet eller låta personal gå när ett stöd de räknat med plötsligt dragits in eller skurits ner. Den här sortens tvära kast i finansieringen skapar en väldig osäkerhet i sektorn, säger Sara Damber.

I tre avsnitt intervjuas civilsamhällesorganisationer, myndigheter, politiska beslutsfattare och finansiärer från privata stiftelser. Några av alla som medverkar är representanter från Vinnova, Naturskyddsföreningen, Giva Sverige,Delmos, Nod, Storasyster, Daniel Sachs stiftelse och Fairtrade Sverige.

Diskussionen om civilsamhällets finansiering har stått och stampat på samma ställe länge utan att komma vidare från diskussion till faktisk handling. Det måste ske en kulturförändring kring synen på bidrag till civilsamhället där perspektivet skiftar från kortsiktiga projektbidrag till långsiktigt stöd av kärnverksamheter, säger Sara Damber.

Samtliga avsnitt finns tillgängliga nu på Spotify och andra poddplattformar.

För mer information kontakta

Johanna Wilkens, kommunikationsansvarig Stenbecks Stiftelse

Tel: 079 102 36 36 Mail: johanna@hsstiftelse.se

Fakta om Paradoxen 

Programledare är Sara Damber, social entreprenör och verksamhetschef på Stenbecks Stiftelse. Produktion av Soundtelling.

Avsnitt 1: Statens stöd – de demokratiska pengarna

Staten står för 30 % av civilsamhällets finansiering men stödet är ofta kortsiktigt och betalas ut i projektform. Hur kan det statliga stödet bli mer långsiktigt och nå fler organisationer?

Medverkande:

Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster

Karin Neuhaus, kanslichef NOD

Judith Wefer, fd områdesledare Offentlig sektor och civilsamhälle på Vinnova nu forskningssekreterare på Formas

Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot s

Kristina Axen Olin, riksdagsledamot m

 

Avsnitt 2: Drakarnas marknad

Stora organisationer har lättare att få finansiellt stöd från näringsliv och stiftelser, vad krävs för att även mindre organisationer ska kunna ta del av pengarna?

Medverkande: 

Andreas Drufva, marknadschef Naturskyddsföreningen

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva

Lovisa Fhager Logothetis, verksamhetschef Bonniers familjestiftelse

Mardin Baban, verksamhetschef Nya Kompisbyrån

Paul Alarcón, generalsekreterare Daniel Sachs stiftelse

Avsnitt 3: Solkattseffekten

Kriser och politiska trender kan skapa plötslig uppmärksamhet kring en fråga vilket ökar det finansiella stödet, men vad händer när strålkastarljuset slocknar?

Medverkande:

Hewan Temesghen, fd generalsekreterare Fairtrade

Mardin Baban, verksamhetschef Nya kompisbyrån

Maria Sundbom Ressaissi, bakgrund från MUCF och nu handläggare Folkbildningsrådet

Karen Austin, verksamhetsstrateg Botkyrka kommun, tidigare på Delmos

Ida Östensson, ordförande och operativ chef Make Equal