Samhällsinitiativ: Finansiärer i samverkan

Stenbecks Stiftelse tror på samverkan i alla dess former och har därför tagit initiativ till finansiärer i samverkan. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, kunskaper, bygga relationer och gemensamt stärka insatser som görs för barn och unga.

Nätverkets deltagare:

 • Allmänna Arvsfonden
 • Bonniers familjestiftelse
 • Daniel Sachs Stiftelse
 • Erling Perssons Stiftelse
 • Familjen Kamprads Stiftelse
 • Gålöstiftelsen
 • Kronprinsessparets Stiftelse
 • Postkodstiftelsen
 • Prinsparets Stiftelse
 • Skandia Idéer för Livet
 • Stenbecks Stiftelse
 • Tim Bergling Foundation
 • Vinnova
 • World Childhood Foundation