ChildX

ChildX arbetar för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn, det vill säga sexuella övergrepp mot barn där förövaren använder betalning eller annan form av ersättning som ett av sina maktmedel. Stiftelsen, som grundades 2014 av Sophie Stenbeck och Sara Damber, är idag verksam både i Sverige och internationellt. ChildX vision är en värld fri från människohandel och andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn.