Juice Studios

Juice Studios verkar för social rättvisa för unga med kulturellt intresse, primärt i socialt utsatta områden, genom att förbättra förutsättningar, samt bryta negativa livsmönster.

Stenbecks Stiftelse stöttar Juice kreativa studio i Slakthusområdet. Studion möjliggör för ungdomar att ta tillvara på sina talanger och kreativa intressen som ett verktyg för att bryta utanförskap.