Räddningsmissionen

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt i Göteborg. De arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för de människor de möter.

Stenbecks Stiftelse stödjer Räddningsmissionens arbete med att utveckla communityskolor skolor i Göteborg. Räddningsmissionen driver idag Communityskolan i Tynnered och Communityskolan i Gårdsten.

Communityskolan är en kostnadsfri friskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet vill Communityskolan ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid. Målet är att Communityskolan ska bli en skola som är till för hela området och samhället. Skolan har öppet efter skoltid och erbjuder olika aktiviteter för att skapa trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. ⁠

Bild: White Arkitekter